Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in Glabbeek - jouw gemeente, jouw dorp, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende gemeente waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Een gemeente met veilige wegen voor iedereen.

SamenGROEN kiest voor een duurzame en veilige mobiliteit voor Glabbeek. De levenskwaliteit van de omwonenden komt hierbij steeds op de eerste plaats. We maken een duidelijke keuze voor meer verkeersveiligheid voor iedereen, streven naar een aangepaste verkeerssnelheid en stimuleren het fietsen en investeren in voet- en fietspaden.

Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven: We maken de schoolomgevingen radicaal veiliger door concrete maatregelen, zoals hetautovrij maken van schoolstraten tijdens breng- en afhaalmomenten, het omleiden vanzwaar verkeer tijdens de schooltijd, het opwaarderen van de schoolbus en het organiseren van fietsteams of - pools voor...

Lees Meer ›

Een gemeente die verbindt

SamenGROEN zet in op een samenleving waar zorg dragen voor elkaar centraal staat. Glabbeek is een gemeente voor jong en oud met een rijk verenigingsleven waarvoor vele vrijwilligers zich inzetten. We streven naar betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, we creëren ontmoetingsplekken waar mensen kunnen samenkomen en zetten in op veilige speelzones voor kinderen.

Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven: We werken een lokaal vrijwilligersbeleid uit om de vele vrijwilligers te ondersteunen engeven hun verenigingen een ruggensteun, zowel op financieel als inhoudelijk vlak. We creëren duurzame speelzones in de openbare ruimte, waar kinderen en jongeren op eenveilige manier naartoe...

Lees Meer ›

Een gemeente waar iedereen meedoet

SamenGROEN streeft naar een structurele invulling van het begrip burgerparticipatie op gemeentelijk niveau. Wie in onze gemeente leeft, moet kunnen deelnemen aan het beleid. Burgers willen niet langer aan de kant staan maar meedenken en -doen. Het beleid dat we nastreven gaat uit van de gemeente als geheel, en streeft ten allen tijde de verbetering van dat geheel na en niet van één persoon of één belangengroep.

Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven: We informeren alle burgers steeds tijdig en duidelijk. We streven daarbij naaractieve openbaarheid van bestuur, bv. door videostreaming van de gemeenteraad, we communiceren efficiënt via de gemeentelijke website en gebruiken moderne digitale mogelijkheden om beter en sneller te informeren....

Lees Meer ›

Een gemeente met een duurzame toekomst

SamenGROEN streeft naar een duurzaam Glabbeek waarin het ook voor toekomstige generaties aangenaam wonen is. We zien duurzaamheid niet als een geïsoleerd streefdoel maar willen dit actief integreren in alle thema’s van ons gemeentelijk beleid.

Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven: We zetten in op zuinig energiegebruik en hernieuwbare energie. Dit door met allen ingesprek te gaan (sensibilisatie), nieuwe technieken te evalueren (slimme verkeerslichten en straatverlichting), groepsaankopen te stimuleren en subsidies te verlenen. We koesteren ons landschap en versterken het...

Lees Meer ›
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren