Thema's

Een gemeente met veilige wegen voor iedereen.

SamenGROEN kiest voor een duurzame en veilige mobiliteit voor Glabbeek. De levenskwaliteit van de omwonenden komt hierbij steeds op de eerste plaats. We maken een duidelijke keuze voor meer verkeersveiligheid voor iedereen, streven naar een aangepaste verkeerssnelheid en stimuleren het fietsen en investeren in voet- en fietspaden.

 • Een gemeente met veilige wegen voor iedereen.

  SamenGROEN kiest voor een duurzame en veilige mobiliteit voor Glabbeek. De levenskwaliteit van de omwonenden komt hierbij steeds op de eerste plaats. We maken een duidelijke keuze voor meer verkeersveiligheid voor iedereen, streven naar een aangepaste verkeerssnelheid en stimuleren het fietsen en investeren in voet- en fietspaden.

 • Een gemeente die verbindt

  SamenGROEN zet in op een samenleving waar zorg dragen voor elkaar centraal staat. Glabbeek is een gemeente voor jong en oud met een rijk verenigingsleven waarvoor vele vrijwilligers zich inzetten. We streven naar betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, we creëren ontmoetingsplekken waar mensen kunnen samenkomen en zetten in op veilige speelzones voor kinderen.

 • Een gemeente waar iedereen meedoet

  SamenGROEN streeft naar een structurele invulling van het begrip burgerparticipatie op gemeentelijk niveau. Wie in onze gemeente leeft, moet kunnen deelnemen aan het beleid. Burgers willen niet langer aan de kant staan maar meedenken en -doen. Het beleid dat we nastreven gaat uit van de gemeente als geheel, en streeft ten allen tijde de verbetering van dat geheel na en niet van één persoon of één belangengroep.

 • Een gemeente met een duurzame toekomst

  SamenGROEN streeft naar een duurzaam Glabbeek waarin het ook voor toekomstige generaties aangenaam wonen is. We zien duurzaamheid niet als een geïsoleerd streefdoel maar willen dit actief integreren in alle thema’s van ons gemeentelijk beleid.