Een gemeente waar iedereen meedoet

18 December 2017

Een gemeente waar iedereen meedoet

SamenGROEN streeft naar een structurele invulling van het begrip burgerparticipatie op gemeentelijk niveau. Wie in onze gemeente leeft, moet kunnen deelnemen aan het beleid. Burgers willen niet langer aan de kant staan maar meedenken en -doen. Het beleid dat we nastreven gaat uit van de gemeente als geheel, en streeft ten allen tijde de verbetering van dat geheel na en niet van één persoon of één belangengroep.

Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven:

 • We informeren alle burgers steeds tijdig en duidelijk. We streven daarbij naar
  actieve openbaarheid van bestuur, bv. door videostreaming van de gemeenteraad, we communiceren efficiënt via de gemeentelijke website en gebruiken moderne digitale mogelijkheden om beter en sneller te informeren.
 • We beslissen altijd samen: we gaan steeds uit van het burgerbelang, niet van het eigen-
  of persoonsbelang. We herdenken de werking van onze adviesraden: geen verplicht
  nummertje zwaar leden vooral gemotiveerd worden door een aan lidmaatschap
  gekoppelde subsidie, maar geëngageerde burgers die mee nadenken over concrete
  thema’s en vragen die leven binnen Glabbeek. Een bestuur dat adviesraden ernstig
  neemt, stelt tijdig de juiste informatie ter beschikking, vraagt actief om advies, maakt
  ruimte voor suggesties die vanuit de raad zelf komen en geeft een gemotiveerd antwoord
  op alle adviezen.
 • We zijn ervan overtuigd dat ieders mening telt! We nemen de angst weg om te praten,
  om mee te doen. Iedereen mag open praten en feedback geven, zonder angst.
 • We willen ook samen uitvoeren door het aanmoedigen van buurtwerking en daarvoor
  budgetten toe te kennen, door geëngageerde burgers de kans te geven zelf taken op te
  nemen en hen daarvoor te belonen.