Een gemeente met veilige wegen voor iedereen.

11 Mei 2018

Een gemeente met veilige wegen voor iedereen.

SamenGROEN kiest voor een duurzame en veilige mobiliteit voor Glabbeek. De levenskwaliteit van de omwonenden komt hierbij steeds op de eerste plaats. We maken een duidelijke keuze voor meer verkeersveiligheid voor iedereen, streven naar een aangepaste verkeerssnelheid en stimuleren het fietsen en investeren in voet- en fietspaden.

Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven:

 • We maken de schoolomgevingen radicaal veiliger door concrete maatregelen, zoals het
  autovrij maken van schoolstraten tijdens breng- en afhaalmomenten, het omleiden van
  zwaar verkeer tijdens de schooltijd, het opwaarderen van de schoolbus en het organiseren van fietsteams of - pools voor kinderen op weg naar school.
 • We streven ernaar zwaar verkeer weg te houden van de dorpskernen met een
  doorstromingsplan.
 • We hanteren het STOP-principe voor korte afstanden (minder dan 5km).
 • We gaan op zoek naar oplossingen om de bewoners van woningen aan de zeer drukke N29
  meer levenskwaliteit te bezorgen.
 • We willen de kernen opwaarderen als centrum van de bedrijvigheid.
 • We geven geselecteerde trage wegen opnieuw een functionele bestemming om kwetsbare
  weggebruikers weg te houden van de drukste en gevaarlijkste straten.
 • We ondertekenen het charter van Fietsberaad en werken aan een doordacht en visionair
  fietsbeleidsplan.
 • We voeren de voorrang van rechts weer in waar het nuttig is.
 • ...

Lees meer:

- SamenGROEN - Visie Trage Wegen Glabbeek