Een gemeente die verbindt

18 December 2017

Een gemeente die verbindt

SamenGROEN zet in op een samenleving waar zorg dragen voor elkaar centraal staat. Glabbeek is een gemeente voor jong en oud met een rijk verenigingsleven waarvoor vele vrijwilligers zich inzetten. We streven naar betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, we creëren ontmoetingsplekken waar mensen kunnen samenkomen en zetten in op veilige speelzones voor kinderen.

Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven:

 • We werken een lokaal vrijwilligersbeleid uit om de vele vrijwilligers te ondersteunen en
  geven hun verenigingen een ruggensteun, zowel op financieel als inhoudelijk vlak.
 • We creëren duurzame speelzones in de openbare ruimte, waar kinderen en jongeren op een
  veilige manier naartoe kunnen.
 • We creëren ontmoetingsplekken in verschillende deelgemeenten, waar jong en oud elkaar
  kunnen ontmoeten. We bevorderen de sociale contacten.
 • We zetten in op een zorgzame en kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij de dienstverlener
  zelf de stap zet naar kwetsbare inwoners, zoals mensen in armoede en zorgbehoevende
  ouderen. Op deze manier zorgen we ervoor dat kwetsbare mensen hun rechten, zoals de
  verhoogde tegemoetkoming, kunnen laten gelden.
 • We versterken sociale netwerken door de inzet van vertrouwde figuren die een brug kunnen
  slaan naar professionele hulporganisaties.
 • We zetten in op buurtgerichte zorg om de kwaliteit van de zorg te garanderen. De buurt
  wordt de draaischijf van welzijn en zorg. Mensen vinden dicht bij huis de nodige zorg en
  ondersteuning, die toegankelijk en kwaliteitsvol is voor iedereen. Op deze manier zorgen we
  ervoor dat ouderen voor een langere tijd in hun vertrouwde leefomgeving kunnen blijven
  wonen.
 • We zetten in op betaalbare huisvesting door de realisatie van sociale koop- en
  huurwoningen. Daarnaast stimuleren we de werking van het sociaal verhuurkantoor. Ten
  slotte onderzoeken we de verschillende mogelijkheden voor kleinschalig betaalbaar wonen
  en alternatieve woonvormen, zodat jonge gezinnen eigendom kunnen verwerven in de
  gemeente.