Een gemeente met een duurzame toekomst

18 December 2017

Een gemeente met een duurzame toekomst

SamenGROEN streeft naar een duurzaam Glabbeek waarin het ook voor toekomstige generaties aangenaam wonen is. We zien duurzaamheid niet als een geïsoleerd streefdoel maar willen dit actief integreren in alle thema’s van ons gemeentelijk beleid.

Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven:

 • We zetten in op zuinig energiegebruik en hernieuwbare energie. Dit door met allen in
  gesprek te gaan (sensibilisatie), nieuwe technieken te evalueren (slimme verkeerslichten en straatverlichting), groepsaankopen te stimuleren en subsidies te verlenen.
 • We koesteren ons landschap en versterken het door een ecologisch netwerk uit te bouwen
  waarin de natuur uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden krijgt waar we ten volle van
  kunnen genieten. Daarbij betrekken we alle actoren van het buitengebied.
 • We zorgen voor een gezonde leefomgeving. We streven daarbij naar een nultolerantie voor
  zeer gevaarlijke stoffen (asbest, pesticiden, herbiciden…) en naar een volwaardig
  watermanagement (informatie, ondersteuning, waterbuffering, infiltratie, hergebruik,
  zuivering).
 • We vinden eerlijke handel en duurzame lokale voeding belangrijk en maken van Glabbeek
  een Fair Trade Gemeente. Dit in samenwerking met iedereen: landbouw, scholen,
  verenigingen en lokale bedrijven.