Voorzitter Dorpspartij ook voorzitter 'onafhankelijke' adviesraad Gecoro

16 April 2019

Voorzitter Dorpspartij ook voorzitter 'onafhankelijke' adviesraad Gecoro

Het schepencollege stelt de voorzitter van de Dorpspartij voor als voorzitter van de Gecoro. SamenGROEN vindt dit geen goede keuze, omdat het ons deontologisch niet correct lijkt.  De Gecoro is een onafhankelijke adviesraad. Cruciaal daarbij is het vermijden van partijdigheid of vooringenomenheid of het niet laten leiden door eigen partijpolitieke voorkeuren. De voorzitter van de Gecoro heeft hierin een voorbeeldfunctie. De functie van partijvoorzitter omvat eenzelfde vooraanstaande rol ten aanzien van het verdedigen van de partijbelangen. Iedereen heeft recht op een politieke voorkeur maar de cumulatie van voorzitter van de Gecoro en de functie van partijvoorzitter legt een zware druk op de onafhankelijkheid van de raad en in het bijzonder op deze van de voorzitter. SamenGROEN zou deze keuze nooit maken, net om alle schijn van partijdigheid te vermijden en de onafhankelijke rol van de voorzitter van de Gecoro te vrijwaren.