Vakantie in eigen dorp: stimuleer speelstraten!

20 Mei 2020

Vakantie in eigen dorp: stimuleer speelstraten!

Nu de corona-crisis 😷 reizen naar het buitenland onzeker maakt en veel mensen er wellicht voor zullen kiezen om de zomervakantie in eigen land of dorp door te brengen, moeten we als gemeente alles in gereedheid brengen om vakantie in eigen dorp mogelijk te maken. Daarmee kunnen we ook onze noodlijdende handel en horeca een doorstart te geven. 👉De speelstraat kan hierbij een oplossing bieden. De gemeente beschikt over een reglement voor de inrichting van speelstraten (mei 2017). Een speelstraat is een straat die in dit geval tijdens de zomervakantie tussen 14 en 20 uur afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om op straat te spelen. Kinderen hebben gedurende deze periode voorrang op het verkeer. Het gemeentelijk reglement voorziet verschillende formules om ze in te richten. ❗️SamenGROEN vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om volgende voorstellen te onderzoeken:👉Een flexibele inschrijvingsdatum: tot zes weken voor de inrichting van de speelstraat👉Flexibiliteit in formules en voorwaarden: formules met langere of kortere duurtijd en met minder administratieve last voor de aanvragers👉Een pro-actieve gemeente: we duiden zelf straten aan, in overleg met de bewoners, gespreid over onze gemeente👉Van speelstraat tot echte vakantiestraat: we bieden als gemeente ondersteuning om een echt vrije tijdsaanbod op het vlak van cultuur, sport en spel tot in onze speelstraten te brengen. We stimuleren hierbij onze verenigingen om een ‘straataanbod’ uit te werken. 🤩 We geloven dat dit maximaal kansen biedt aan initiatiefnemers om deze zomer een aangename speelzone voor onze kinderen te bieden en een nuttige invulling te geven aan het concept ‘vakantie in eigen dorp’ Daarnaast zal dit ook een stimulans zijn voor onze lokale handelaren omdat gezinnen hun vakantie in eigen dorp nuttig kunnen invullen en dus in de mogelijkheid zijn om lokaal te kunnen blijven kopen. Een win-win voor iedereen dus. ❗️Uiteraard moet hier onderzocht worden hoe de social-distancing of de op dat moment geldende maatregelen kunnen gehandhaafd worden. Dit zal een impact hebben op de inrichting van de straat. ❓Meer info over speelstraten in onze gemeente vind je op het evenementenloket:https://www.glabbeek.be/website/67-www/3832-www.html