Trage wegen dossiers afgehandeld op gemeenteraad

07 April 2020

Trage wegen dossiers afgehandeld op gemeenteraad

SamenGROEN stemt constructief mee! Op de (allereerste digitale) gemeenteraad van 2 april stonden een 7-tal nieuwe dossiers over trage wegen op het programma. SamenGROEN had de voorstellen van de meerderheid vooraf goed bestudeerd en kritisch aan haar eigen visie getoetst. In de meeste gevallen konden we ons zelfs achter de ideeën van de Dorpspartij scharen, en hebben onze raadslieden positief gestemd. Toch geeft de meerderheid weer eens blijk van haar onvermogen om de constructieve werkmethode van SamenGROEN als mogelijkheid te zien om, samen met de oppositie, aan de toekomst van Glabbeek te werken. In eerste instantie werd de plechtig beloofde samenwerking in de commissie mobiliteit eenzijdig opgeblazen, maar tijdens de gemeenteraad deed de meerderheid er nog een krachtig schepje bovenop door te kleineren, uit de lucht gegrepen verwijten te poneren en oude koeien uit de sloot te halen om ons als zogenaamde ‘groene hypocrieten’ in een verkeerd daglicht te stellen. Nochtans bekeken onze gemeenteraadsleden Hilde Vanbrabant en Kris Lentacker de voorstellen constructief en boden ze alternatieven aan. Waar SamenGROEN zich, vanuit de eigen visie, achter kon scharen, stemden beide positief. Dit was trouwens het geval bij de meeste voorstellen. Enkel bij dossiers waar de partij vond dat er een ander alternatief mogelijk was, maar dit onvoldoende onderzocht was, onthielden ze zich. Het laatste was dus ook het geval bij de befaamde afschaffing van de weg nr. 79 die – en dit is interessant – zo blijkt na opmeting door een landmeter: slechts voor een klein stuk over de achterliggende onbebouwde(!) weide van gewezen Samen-gemeenteraadslid Lowie Steenwegen loopt. En dus niet, zoals de Dorpspartij eerder - met een opmerkelijk gebrek aan dossierkennis - communiceerde: “… met een zwembad en loods dichtbebouwd werd”.Omdat we vonden dat er mogelijkheid was om de weg te verleggen, en dit verder onderzocht moet worden, onthielden we ons! Helemaal in tegenstelling tot de raadsleden van de Dorpspartij, die (op één na) allemaal voor de afschaffing stemden … over hypocrisie gesproken. Ondanks alles roept SamenGROEN de meerderheid weer op om de stigmatisatie en het zaaien van verdeeldheid onder de eigen bevolking te stoppen. Na deze dossiers zijn er nog tal van mogelijkheden om ons waardevol trage wegennetwerk in zijn geheel te bekijken en over de partijgrenzen heen in een écht, structureel plan te gieten. Het zou de Dorpspartij wellicht ook helpen om de storende polemiek rond rechtszaken en dadingen (nogmaals: waar het huidige bestuur van SamenGROEN duidelijk NIET aan meedoet) te doen stoppen. Immers het non-beleid sinds 2012 ivm trage wegen heeft daar niet aan geholpen. Maar waarschijnklijk brengt het de Dorpspartij meer op om tweedracht en ruzie te stoken dan écht de verbindende partij te zijn die ze voor ogen hadden toen ze met de slogan opkwamen: ‘we zijn er voor iedereen’ …