Naar een echte toekomstvisie voor onze trage wegen?

30 December 2019

Naar een echte toekomstvisie voor onze trage wegen?

In een recent bericht stelt de Dorpspartij dat ze werk gaat maken van een meerjarenplan i.v.m. trage wegen in onze gemeente. In dit kader roept ze SamenGROEN op om positief samen te werken. SamenGROEN formuleerde immers reeds vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een uitgebreide visie op dit thema, en wil die zeer graag op een constructieve manier afstemmen met de voorstellen van de meerderheid. In de visie van SamenGROEN is er uitgebreid aandacht voor het onderhoud en de herwaardering van het netwerk van trage wegen in onze gemeente. Dat heeft heel wat voordelen: Om te beginnen hebben trage wegen een functioneel doel, met name het creëren van veilige verbindingen voor wandelaars en fietsers.Gemeenteraadslid Kris Lentacker: “We hechten veel belang aan verkeersveiligheid. Door trage wegen functioneel in te zetten, kunnen we zachte weggebruikers weghouden van de drukste en gevaarlijkste straten.” In dit kader wil SamenGROEN een coherent netwerk van trage wegen creëren, dat de inwoners van Glabbeek de kans biedt zich veilig te voet of met de fiets te verplaatsen tussen en binnen de verschillende dorpskernen. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de wegen naar onze scholen. Daarnaast hebben deze wegen ook een cultuur-historische en recreatieve waarde.Gemeenteraadslid Hilde Vanbrabant: “Trage wegen bieden immers bij uitstek mogelijkheden tot ontspanning, niet alleen voor de Glabbekenaren zelf, maar ook voor bezoekers van onze gemeente. Ze vormen in die zin een belangrijke toeristische en recreatieve troef.” Tot slot is er het belang voor de biodiversiteit en natuurontwikkeling. “Trage wegen vormen ecologische verbindingen tussen de in Vlaanderen sterk versnipperde natuurgebieden, en bieden ook een specifiek biotoop voor verschillende planten en diersoorten. Als groene aders doorheen onze gemeente dragen ze in die zin ook bij tot de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.” besluit Hilde nog. Participatie en communicatie vormen voor SamenGROEN in dit proces uiteraard belangrijke onderdelen. Ze zorgen voor draagvlak bij de bevolking en dragen bij tot een positieve uitstraling van trage wegen in onze gemeente. SamenGROEN wil daarom niet alleen met de andere Glabbeekse partijen in overleg gaan, maar ook burgers en experten betrekken in dit proces. Bekijk de integrale visietekst hier.