Hilde Vanbrabant

Hilde Vanbrabant

Hilde Vanbrabant

Hilde Vanbrabant is 40 jaar en woont sinds 2011 in Zuurbemde, samen met Kristof en haar twee kinderen. In het professionele leven is zij docent Nederlands en begeleidt ze studenten aan de lerarenopleiding lager onderwijs UC Leuven-Limburg in Hasselt.

Hilde is nieuw in de Glabbeekse politiek. Sinds 1 januari 2019 zetelt zij als gemeente- en OCMW-raadslid voor SamenGROEN. Ze is lid van de
gemeenteraadscommissie mobiliteit. Daarnaast zetelt ze namens SamenGROEN in de verkeersraad en jeugdraad. Binnen SamenGROEN verzorgt ze alle contacten met de pers als persverantwoordelijke.

“Onderwijs is vanzelfsprekend een thema dat me erg nauw aan het hart ligt. Het betekent voor kinderen de toegangspoort naar de toekomst. Daarom moeten scholen proberen om zoveel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen. Kinderen moeten veilig met de fiets naar school
kunnen gaan, in straten waarin niet veel te snel wordt gereden en in een veilige schoolomgeving.

Verschillende meningen en tegengestelde stemmen zijn geen bedreiging, maar vormen net de rijkdom van een veelkleurig debat. Laten we de Glabbekenaren zoveel mogelijk de kans geven tot inspraak en deelname aan het beleid. Glabbeek is een dorp met een hart, en in dat dorp moeten mensen zorgen voor elkaar, jong en oud. Iedereen verdient het om hier gelukkig te zijn.”

[email protected]

Hilde Vanbrabant

Gemeenteraadslid & Persverantwoordelijke SamenGROEN

Hilde Vanbrabant is 40 jaar en woont sinds 2011 in Zuurbemde, samen met Kristof en haar twee kinderen. In het professionele leven is zij docent Nederlands en begeleidt ze studenten aan de lerarenopleiding lager onderwijs UC Leuven-Limburg in Hasselt.

Hilde is nieuw in de Glabbeekse politiek. Sinds 1 januari 2019 zetelt zij als gemeente- en OCMW-raadslid voor SamenGROEN. Ze is lid van de
gemeenteraadscommissie mobiliteit. Daarnaast zetelt ze namens SamenGROEN in de verkeersraad en jeugdraad. Binnen SamenGROEN verzorgt ze alle contacten met de pers als persverantwoordelijke.

“Onderwijs is vanzelfsprekend een thema dat me erg nauw aan het hart ligt. Het betekent voor kinderen de toegangspoort naar de toekomst. Daarom moeten scholen proberen om zoveel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen. Kinderen moeten veilig met de fiets naar school
kunnen gaan, in straten waarin niet veel te snel wordt gereden en in een veilige schoolomgeving.

Verschillende meningen en tegengestelde stemmen zijn geen bedreiging, maar vormen net de rijkdom van een veelkleurig debat. Laten we de Glabbekenaren zoveel mogelijk de kans geven tot inspraak en deelname aan het beleid. Glabbeek is een dorp met een hart, en in dat dorp moeten mensen zorgen voor elkaar, jong en oud. Iedereen verdient het om hier gelukkig te zijn.”

[email protected]