Verslag van de gemeenteraad van 14 maart 2019

16 Maart 2019

Verslag van de gemeenteraad van 14 maart 2019

Agendapunt SamenGROEN rond zwerfvuil wordt doorgevoerd, maar de meerderheid stemt toch NEE... Zoals aangekondigd brachten we vorige donderdag het agendapunt rond de ondersteuning van individuele zwerfvuilacties op de gemeenteraad. SamenGROEN wil individuele zwerfvuilacties nog beter ondersteunen door actiever te communiceren, bijvoorbeeld door een pagina te voorzien op de gemeentelijke website en door hierover regelmatig in het gemeentelijk infoblad te communiceren. Lees hier ons voorstel voor betere ondersteuning van individuele zwerfvuilacties door betere communicatie. Zwerfvuil is immers een hardnekkig probleem dat we continu moeten aanpakken. We erkennen dat er in Glabbeek al initiatieven worden genomen om zwerfvuil tegen te gaan. Toch wil SamenGROEN nog een stap verder gaan door hierover ook actiever te communiceren zodat het ook duidelijk is dat vrijwilligers op ieder moment van het jaar zwerfafval kunnen opruimen en daarvoor de nodige ondersteuning krijgen. Wij willen daarom dat de gemeente werk maakt van een duidelijke communicatie hieromtrent. Elke Glabbeekse inwoner moet weten op welke manier hij de handen uit de mouwen kan steken, welke ondersteuning er daarbij mogelijk is (vuilniszakken, fluovestjes...) en waar het verzamelde afval kan worden afgegeven. Zo zorgen we samen voor een (nog) properdere gemeente! De schepen van milieu gaf aan dit te zullen opnemen binnen de milieuadviesraad, maar toch stemde de politieke fractie van de meerderheid tegen. Begrijpe wie begrijpen kan... SamenGROEN weegt dus wel degelijk op het beleid, of de meerderheid dit nu toegeeft of niet. Wij blijven in ieder geval voorstellen doen! Agendapunten statuten sportraad, jeugdraad, verkeersraad, milieuadviesraad en cultuur- en erfgoedraad SamenGROEN meldde reeds eerder dat we de depolitisering van de Glabbeekse adviesraden een goede zaak vinden. Dat onafhankelijke inwoners in deze raden stemrecht krijgen, vinden we dus zeker positief.We pleitten daarbij wel voor het vragen van een motivatie aan geïnteresseerde inwoners, zodat de gemeenteraad ook echt de beste kandidaten kan kiezen en zodat het gaat om een inhoudelijke keuze (en niet stiekem toch een politieke keuze...).Vermits de meerderheid een dergelijke motivatie niet wilde toevoegen aan de statuten van de adviesraden, hebben we ons tijdens de stemmingsronde onthouden. We zeggen immers enkel JA tegen échte participatie!