Verkeer en correcte cijfers

19 Augustus 2018

Verkeer en correcte cijfers

Ongevallen in Glabbeek. SamenGROEN wil graag op basis van correcte en duidelijke cijfers het debat rond verkeersveiligheid aangaan. De gemeentemonitor van de Vlaamse overheid is een uiterst handig instrument om de evolutie van cijfers en het aantal ongelukken op te volgen. Wat we in de gemeentemonitor lezen over verkeersveiligheid, werpt een geheel ander licht op de goednieuwsshow van de huidige meerderheid. Glabbeek was ooit een gemeente die het zeer goed deed op het vlak verkeersveiligheid in vergelijking met de rest van Vlaanderen en met gemeentes die lijken op Glabbeek (Belfius-indeling , cluster V6 = alle landelijke woongemeentes met relatief hoog inkomen). De feiten op een rijtje:Van 2006 tot 2009 scoorden we significant onder het gemiddelde aantal ongevallen. 2010 daarentegen was een slecht jaar waar we duidelijk bovengemiddeld scoorden. Vanaf 2013 komt de huidige meerderheid aan zet in Glabbeek en onmiddellijk zien we een effect. De ingezette daling stagneert en we beginnen aan een stevige klim, tot ver boven het gemiddelde in Vlaanderen en nog veel verder boven het gemiddelde van soortgelijke gemeentes als Glabbeek. Terwijl het aantal ongevallen overal daalt, is dit in Glabbeek niet het geval.Dit roept vragen op bij het gevoerde beleid en bij de manier van communiceren van deze meerderheid, die blijft verkondigen het goed te doen op dit vlak. Verkeersveiligheid verdient volgens ons een open debat op basis van juiste gegevens. In 2016, het laatste jaar opgenomen in de gemeentemonitor, scoren we maar liefst 24.1 indexpunt boven de Belfius-indeling en 12.9 indexpunt boven het Vlaams gemiddelde! Dat betekent dat we het eigenlijk ronduit slecht doen. Er is werk aan de winkel, dus de voorrang van rechts afschaffen tegen het advies van verkeersexperts in is dan zeker geen goed idee! De rest van Vlaanderen boert goed en wij gaan erop achteruit. Om het open debat rond verkeersveiligheid sereen en grondig te voeren doen we graag enkele voorstellen: Maak de analyse van de geraadpleegde experts rond het afschaffen van de voorrang van rechts openbaar. Organiseer een referendum, samenvallend met de gemeenteraadsverkiezingen over de voorrang van rechts. Publiceer het rapport waaruit de geciteerde cijfers over ongevallen in Glabbeek worden gehaald. Kijk gericht naar de kruispunten waar ongevallen gebeuren en probeer zo de afgeschafte voorrang van rechts te evalueren. Bevraag burgers die aan kruispunten wonen waar de voorrang van rechts recent werd afgeschaft Zorg dat bewoners zelf de snelheid in hun straat kunnen meten om zo zicht te krijgen op de omvang van het probleem. Een goed voorbeeld kan hier gevonden worden: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171017_03137793 Investeer in enkele snelheidsmeters die doorheen de gemeente kunnen worden opgehangen:   #hetkananders Lees meer over ons verkiezingsspeerpunt verkeersveiligheid: https://www.samengroen.be/veilige_wegen