Veilig schoolverkeer blijft pijnpunt in Glabbeek

11 Mei 2018

Veilig schoolverkeer blijft pijnpunt in Glabbeek

De Standaard lanceerde gisteren een "gemeenteprofiel" op basis van de eerder gepubliceerde gemeentemonitor van de Vlaamse overheid.Daarbij valt op dat ook De Standaard het pijnpunt verkeer, en dan vooral het schoolverkeer, eruit weet te destilleren. Wat dit thema betreft, onthouden we dat 45% van de Glabbekenaren vindt dat het NIET veilig verplaatsen is voor kinderen; een minderheid van slechts 24% vindt van wel (de rest heeft geen mening).70% gebruikt vooral de wagen (18% openbaar vervoer, 8% fiets, 3% te voet) en 57% gebruikt nooit of uitzonderlijk de fiets voor korte afstanden. Zoals we reeds eerder schreven, is het voor SamenGROEN een absolute prioriteit om hier werk van te maken.Er moet een doordacht plan komen voor een fiets- en voetpadennetwerk dat gericht is op veilig verkeer naar de scholen. De schoolomgevingen moeten veilig gemaakt worden door middel van onmiddellijke, kordate ingrepen, zoals het omleiden van zwaar verkeer en het afsluiten van de schoolstraten tijdens de breng- en afhaalmomenten. Bovendien moet door het promoten van het STOP-principe autoverkeer ontmoedigd – en fietsen en stappen aangemoedigd worden. Het is overduidelijk dat de Glabbekenaar veilig schoolverkeer een absolute prioriteit vindt. Voor SamenGROEN is dit één van de belangrijkste punten op de agenda van onze gemeente, en we zullen hiervoor blijven ijveren.