Trage Wegen 47 en 81: SamenGROEN pleit voor alternatief

14 April 2020

Trage Wegen 47 en 81: SamenGROEN pleit voor alternatief

Op de gemeenteraad van 2 april stonden een 7-tal nieuwe dossiers over trage wegen op het programma. Trage wegen 47 en 81 werden door de meerderheid gedeeltelijk afgeschaft. “Een keuze, die niet écht doordacht is,” stelt Kris Lentacker, gemeenteraadslid SamenGROEN. “Voor ons moeten de alternatieven onderzocht worden”. SamenGROEN onthield zich om deze reden bij de stemming van dit dossier.

Er wordt een soort ‘lus’ voor wandelingen gecreëerd vanaf de kerk in Zuurbemde. Via de (gele) weg 47 en de weg 49 (groen), kom je via weg 81 (mits oversteek over de Hoeledenstraat) tot aan het geboortebos. Het spijtige is wel dat de lus bovenaan de kaart afgerond wordt door de straat ‘Zuurbemde’.
“Een belangrijk stuk van trage weg 81 (rood – lichtgroen gestippeld) werd op de gemeenteraad afgeschaft. Maar mits verlegging (groen gestippeld) kan een aansluiting gerealiseerd worden naar de Hoeledenstraat om zo verder aan te sluiten op gemeenteweg 47”, stelt Kris Lentacker.

Waarom is dit belangrijk? Voor Hilde Vanbrabant, gemeenteraadslid SamenGROEN is dit duidelijk: “Zo kunnen wandelaars een kortere lus maken over het geboortebos terug naar de kerk en vermijden ze zo om te moeten wandelen langs de straat Zuurbemde, waar auto’s en zwaar verkeer passeren. Dit biedt een absolute recreatieve meerwaarde en is tevens veiliger.”
Hilde: “Maar dan moet ook het korte stuk van weg 47 (rood-blauw gestippeld) terug in ere hersteld worden, en niet, zoals op de gemeenteraad gestemd, afgeschaft...”

Bijzonder is inderdaad dat trage weg 47 slechts gedeeltelijk wordt afgeschaft op het perceel van ANB onder het mom dat het rood-blauwe stuk op de kaart “onbestaande” is op het terrein. De overige delen behoren tot het openbaar domein, zo lezen we in het dossier, en blijven bijgevolg behouden (?). Echter stellen we ter plekke vast, dat deze evenmin zichtbaar en toegankelijk zijn. “Als ze behouden blijven, gaan we ervanuit dat ze open komen - en is het af te schaffen stukje dat nu voorligt onlogisch”, aldus Kris.

Tenslotte moet hoe dan ook de veiligheid bij de oversteekplaats(en) over de Hoeledenstraat gegarandeerd worden. Er dienen dus duidelijke signalisatie en snelheid beperkende maatregelen geïnstalleerd te worden; we hebben ook dit op de gemeenteraad duidelijk onder de aandacht gebracht.

SamenGROEN pleit, daar hebben we reeds veelvuldig over gecommuniceerd, voor een herwaardering van trage wegen in het kader van verkeersveiligheid, natuurbehoud en recreatie. Omdat dit specifieke dossier zelfs alle drie de punten aanraakt, vragen we dan ook dat dit alternatief toch nog grondig onderzocht wordt.