SamenGROEN stelt zich vragen bij goednieuwsshow rond afschaffing voorrangsregel

29 Maart 2019

SamenGROEN stelt zich vragen bij goednieuwsshow rond afschaffing voorrangsregel

SamenGROEN maakt zich ernstige zorgen rond de berichtgeving van de meerderheid omtrent de positieve gevolgen van de afschaffing van de voorrang van rechts in Glabbeek. Waar er door de burgemeester wordt beweerd dat het aantal snelheidsovertredingen in de 1ste helft van 2017 en 2018 is gedaald met 30%, stellen wij na een eerste analyse vast dat het aantal overtredingen niet is gedaald na de afschaffing van de voorrang van rechts, maar veeleer licht gestegen. Kris Lentacker en Hilde Vanbrabant (gemeenteraadsleden SamenGROEN): ‘Als we ons baseren op de cijfers van de snelheidsovertredingen in Glabbeek – die het gemeentebestuur en politiezone nota bene zelf communiceren via online media – komen we tot de vaststelling dat het aantal overtredingen niet is gedaald maar gelijk gebleven of zelfs licht is gestegen. We vergeleken daarvoor de gegevens van metingen over het ganse jaar die op dezelfde plaats in 2017 en 2018 plaatsvonden. Uitspraken doen op basis van gegevens die over een half jaar zijn gemeten lijken ons immers bijzonder kort door de bocht ...’ SamenGROEN vraagt daarom met klem aan de Glabbeekse meerderheid om de gegevens (en de studies) waarop zij zich baseren, openbaar te maken. Lentacker en Vanbrabant: ‘De tegenstelling tussen de positieve cijfers van de burgemeester en onze eigen analyse is voor ons onbegrijpelijk. We willen hierover dus graag meer klaarheid. Wijzelf zullen de komende periode een grondige analyse van deze gegevens maken, in samenwerking met verkeersdeskundigen. SamenGROEN pleit immers voor een goede monitoring van de gegevens over langere termijn. Enkel zo kunnen gefundeerde uitspraken worden gedaan over de impact van beleidsmaatregelen.’