SamenGROEN pleit voor gemeenteraadscommissie Algemene Zaken

10 Mei 2020

SamenGROEN pleit voor gemeenteraadscommissie Algemene Zaken

Gemeenteraad 14 meiSamenGROEN pleit voor gemeenteraadscommissie Algemene Zaken De corona-crisis heeft momenteel een grote impact op onze gezondheid en ons maatschappelijk leven. Deze crisis heeft een impact op ons allemaal maar in het bijzonder op de meest kwetsbaren in onze samenleving. De nodige lokale steunmaatregelen en financiële middelen moeten worden ontwikkeld en vrijgemaakt. De gemeenteraad wordt hierbij best in een vroeg stadium betrokken, zodat er ruimte is voor advisering en voorstellen, alvorens dossiers op de gemeenteraad worden behandeld. Daarom stelt SamenGROEN voor dat de gemeenteraad een commissie Algemene Zaken opricht met als eerste taak de ontwikkeling en het vrijmaken van lokale steunmaatregelen en budget ten gevolge van de corona-crisis.In een latere fase kan deze commissie verder nuttig zijn voor thema's die niet binnen de bestaande commissies Ruimte of Mobiliteit aan bod komen zoals financiën, kerkfabrieken, communicatie enzovoort.