SamenGROEN pleit voor een globale aanpak van verzustering met gemeenten

25 Februari 2019

SamenGROEN pleit voor een globale aanpak van verzustering met gemeenten

De motieven voor de verzustering met Middelkerke zijn voor SamenGROEN momenteel louter politiek. De uitvoering zal vooral op toeristisch vlak zijn. SamenGROEN pleit voor een globale en transparante aanpak waarbij burgers, verenigingen maar bijvoorbeeld ook middenstand betrokken worden. Deze aanpak is nu onvoldoende duidelijk. Lentacker en Vanbrabant: 'We vinden het zeker positief dat er sprake is van initiatieven om mensen van Glabbeek de kans te geven activiteiten aan de kust bij te wonen, en ook dat er daarbij oog is voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Toch lijkt het ons niet noodzakelijk om enkel daarvoor een verzustering met Middelkerke aan te gaan. Vandaag bieden initiatieven zoals Rap op Stap hiervoor al oplossingen.'. Lentacker en Vanbrabant zien een verzustering veel ruimer: 'Naast de gemeentelijke samenwerking moeten burgers en verenigingen ook zelf initiatieven kunnen nemen. Een stimuleringsbeleid op verschillende domeinen zoals toerisme, welzijn cultuur, onderwijs, handel, sport, ... kan de verzustering doen 'leven' in de gemeente.'. SamenGROEN is juist een principiële voorstander van samenwerking tussen verschillende gemeentes, zeker als die samenwerking wordt verankerd in de eigen gemeente, bijvoorbeeld door burgerparticipatie en initiatieven van de verenigingen. 'Zo mag de samenwerking met de Roemeense zustergemeente, Bunesti, wat ons betreft gerust meer opengesteld worden voor de Glabbeekse bevolking en mogen burgerinitiatieven ook op dit vlak aangemoedigd worden. ', aldus Lentacker en Vanbrabant.