Lowie Steenwegen

Gemeenteraadslid en kandidaat lijst SamenGROEN

Ik ben Lowie Steenwegen, 55 jaar en woon in Zuurbemde.

De impact van de mondialisering en de klimaatwijziging zijn ook in Glabbeek voelbaar. Er komen ook nieuwe uitdagingen aan. Er is nood een ambitieus en dynamisch beleid om wonen in onze gemeente aantrekkelijk te houden. Alleen zo kan het behoud van levendige scholen, dynamische verenigingen en een leefbare handelskern verzekerd worden.

Enkele belangrijke prioriteiten zijn:

  1. Ook in Glabbeek worden de gezinnen steeds kleiner. Nieuwe grote woonprojecten moeten vooral gericht zijn op kleinere en betaalbare woningen voor alleenstaanden, startende gezinnen en senioren die de huur van een assistentiewoning niet kunnen betalen.
  2. In een kleine landelijke gemeente moet iedereen aangenaam en veilig kunnen fietsen. Bij de vernieuwing van fietspaden buiten de kernen moet er systematisch gekozen worden voor veilige vrijliggende fietspaden. Daarnaast is nood aan nieuwe verbindingen.
  3. De open ruimte moet veel toegankelijker worden voor wandelaars, joggers, fietsers en ruiters. De open ruimte is niet louter kijkruimte. Bewoners en moeten er ook actief van kunnen genieten. Wij willen werk maken van een landschapspark Velpedal met ruimte voor water, natuur, bos, landbouw en paden en beleving.

Dit beleid komt niet vanzelf. Met overtuiging en ambitie willen we dit samen met anderen realiseren. Het kan anders !