SamenGROEN wil inzetten op een concrete VISIE omtrent fietsbeleid voor Glabbeek

11 Mei 2018

SamenGROEN wil inzetten op een concrete VISIE omtrent fietsbeleid voor Glabbeek

In de publicatie van de gemeentemonitor werd recent nog eens pijnlijk duidelijk dat het fietsgebruik in onze mooie landelijke gemeente heel wat meer beleidsaandacht verdient, zodat meer kinderen en volwassenen vaker en veiliger de fiets nemen. Dat is goed voor iedereen. SamenGROEN wil werk maken van een concreet en doordacht fietsbeleidsplan voor onze gemeente, dat naast het recreatieve, ook uitgebreid aandacht heeft voor het dagelijkse functionele gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen (onder de 5 km) in en tussen onze dorpskernen. Dat beleid moet in breed overleg met de inwoners uitgewerkt worden. Het succes van zulk een fietsbeleidsplan staat of valt immers met de bereidheid van de burgers om de auto voor de fiets te laten staan. Om ons engagement vast te leggen, willen we het charter ondertekenen voor een sterk fietsbeleid van Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid. Drie speerpunten staan daarbij centraal: 1. Creëren van nabijheid en bereikbaarheidFocus op de dorpskernen – alle belangrijke diensten en voorzieningen moeten centraal liggen en makkelijk met de fiets bereikbaar zijn. Er wordt niet geïnvesteerd in het uitbreiden van dergelijke activiteiten buiten de kernen. 2. Veilige fietsinfrastructuurHet onveiligheidsgevoel voor fietsers is groot in Glabbeek. We zorgen voor comfortabele fietsenroutes in én naar de kernen en scholen, samen met een kordaat en doordacht snelheids- en parkeerbeleid en een duidelijk doorstromingsplan voor de automobilisten. 3. Meer ruimte voor fiets- (en niet auto)parkerenCreatie van meer fietsparkeervoorzieningen in de kernen, vooral aan het begin en het einde van een fietsroute. We ontwikkelen normen die gehanteerd worden bij bouwprojecten. Duurdere (vb: elektrische-) fietsen vragen om betere stallingen. SamenGROEN wil een duidelijke visie op fietsbeleid in Glabbeek. We gaan hierbij niet opportunistisch op zoek naar de aantrekkelijkste subsidiebedragen, maar bekijken samenwerkingsmogelijkheden met de hogere overheden strikt op basis van ons Glabbeeks, lokaal fietsbeleidsplan. Check ook www.fietsberaad.be voor meer inspiratie.