Buurtgerichte zorg

29 Juli 2018

Buurtgerichte zorg

Buurtgerichte zorg Het eerste wat telt, is dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen. In zo’n buurt zijn er ontmoetingsplekken en activiteiten voor iedereen, genoeg hulp- en zorgvoorzieningen, winkels, groen, speelruimte, veilig verkeer … alles wat nodig is om er aangenaam te wonen. Het is ook een buurt waar mensen elkaar kennen, waar ze sociale contacten hebben, een beroep op elkaar kunnen doen en ergens terecht kunnen als het nodig is. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt, met extra aandacht voor mensen met hulp- of zorgvragen. Iedereen krijgt immers ooit met zulke vragen te maken. Dat kan als naaste van een zorgbehoevende, of wanneer het nodig wordt om zelf een beroep te doen op iemand.   Een bundeling van krachten Buurtgerichte Zorg bundelt alle krachten op lokaal vlak en stemt alle deskundigheid en capaciteit op elkaar af, om samen de best mogelijke hulp en zorg te bieden aan iedereen in de buurt. Het is een organisatiemodel: dat gericht is op het welzijn van alle buurtbewoners, dat de sociale cohesie versterkt en blijvend ondersteunt, dat hulp en zorg beschikbaar stelt voor iedereen die het nodig heeft: ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen, kwetsbare groepen, dat zowel focust op preventie als interventie, dat op lokaal niveau voor een goede samenwerking zorgt tussen buren, vrijwilligers, mantelzorgers, basisdiensten zoals thuiszorg en medische verzorging Passende hulp en zorg voor elke buurtbewoner Buurtgerichte Zorg zorgt ervoor dat iedereen in de buurt weet dat hij altijd ergens terecht kan, alle dienstverlening, hulp en zorgen die hij nodig heeft kan krijgen, dicht bij huis, 24 uur per dag, 7 dagen per week, ondersteund wordt om voor zichzelf te zorgen, met behoud van eigenwaarde, steeds de passende hulp en zorgen krijgt, ook als die evolueren of met het ouder worden toenemen, gestimuleerd wordt om tijdig na te denken en te beslissen over mogelijke woonvormen, de aanpassing van de eigen woning, opties om te verhuizen, enzovoort, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen, of als dat niet meer gaat, zo dicht mogelijk bij thuis in de vertrouwde omgeving kan blijven. Passende woningen in een toegankelijke buurt Om gelukkig thuis te kunnen blijven wonen, moet de woning van een zorgbehoevende aangepast zijn aan zijn noden. Dat vergt een waaier aan voorzieningen, zoals hulp bij het onderhoud van de eigen woning, klussendienst … steun om de eigen woning aan te passen (levenslang wonen, ergotherapie aan huis), aangepaste woonvormen (appartementen, groepswoningen, kangoeroewonen, …) ingebed in de buurt, voldoende betaalbare zorgwoningen in de buurt (serviceflats, aanleunwoningen, woonzorgcentrum), de bevordering van een gevoel van veiligheid thuis (bv. crisistelefoon in de buurt), begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar een gepaste woning en bij verhuis.